16 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

10 พฤศจิกายน 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

06 พฤศจิกายน 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

05 พฤศจิกายน 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

05 พฤศจิกายน 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

04 พฤศจิกายน 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

04 พฤศจิกายน 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

04 พฤศจิกายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563

02 พฤศจิกายน 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)

30 ตุลาคม 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

30 ตุลาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)