นายรัช ตันตนันตา

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอเมริกัน, วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการจัดการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2563 ถึง ปัจจุบัน

  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

2562 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2559 ถึง ปัจจุบัน

  • ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2558 ถึง 2559

  • กรรมการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

2557 ถึง 2558

  • กรรมการ และ คณะกรรมการปรับโครงสร้างทางการเงิน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

2554 ถึง 2559

  • รองประธานฝ่ายการเงิน, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2551 ถึง 2557

  • กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2548 ถึง 2554

  • รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ