นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 26 ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 62 ปี 2548

หลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 13 ปี 2549

หลักสูตร DCP Update (DCPU) รุ่นที่ 2 ปี 2557

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNP) รุ่นที่ 1 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • กรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

 • รองประธานคณะกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

2562 – 2562

 • กรรมการกำกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2560 – 2561

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2558 – 2561

 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด

2560 – 2561

 • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557

 • รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ