นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จุดเปลี่ยนแปลงของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เรามองเห็นในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ในโครงการ Smart Security บริษัทจึงหันมาโฟกัสงานขนาดใหญ่ ช่วยให้ผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดด เช่น งานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ CCTV ที่มีระบบการจัดการทันสมัย การตรวจจับและจดจำใบหน้าคนเดินไปมา ระบบควบคุมการเข้าออกของคนตามอาคาร บริษัทเชื่อว่างานด้าน Smart Security กำลังเป็นที่ต้องการ และมีแนวโน้มการเติบโตสูงมากในอนาคต เนื่องจากเป็นสิ่งที่ประเทศต้องให้ความสำคัญ ในทุกอาคารไม่ว่าเป็นเอกชนหรือภาครัฐต้องมีการอัพเกรดเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย ช่วยผลักดันให้ธุรกิจหลักของบริษัทเติบโตระยะยาว

และจากจุดเริ่มต้นการเข้าเป็นคู่สัญญากับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในการให้บริการ "AOT Mobile Application" อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่ง Application ดังกล่าวประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ที่ให้แก่ผู้เข้ามาใช้สนามบิน ทั้งข้อมูลตารางบิน ที่จอดรถ เลาจน์ในสนามบิน และแลกเปลี่ยนยอดสะสมคะแนนมาใช้เป็นส่วนลดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในสนามบิน และอีกสัญญากับ ทอท. ในการให้บริการฟรี WiFi ในสนามบิน 6 แห่ง โดยเป็นคู่สัญญาสัมปทานระยะเวลา 10 ปี ประกอบด้วย สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

บริษัทจะสร้างผลงานนิวไฮ พร้อมรุกตลาดเต็มรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจ Smart Security ซึ่งเป็นบริการโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรและธุรกิจ

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนของบริษัททั้งหมด ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับเป็นลักษณะรายได้เข้ามาทุก ๆ การผ่านของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ บริษัทได้วางแผนต่อยอดการให้บริการให้มีความหลากหลายอย่างครบวงจรมากขึ้นในอนาคต ซึ่งหากบริษัทสามารถเก็บข้อมูลผู้โดยสารเข้าและออกสนามบิน 6 แห่งได้อย่างน้อยร้อยละ 1 ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกมาก เพราะผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการใน "AOT Mobile Application" มองสิ่งนี้ว่าเป็น Gold Database หรือเป็น Big Data มีมูลค่ามหาศาลสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการหลังจากได้ Big Data มาแล้วก็จะนำไปให้ AI เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสามารถทำการตลาดให้เหมาะสมกับผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ บริษัทจะร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาใช้บริการอีกด้วย