ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนของท่านด้วยการกรอกรายละเอียดในฟอร์มนี้ เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับท่านอีกครั้ง

* ข้อมูลที่จำเป็น

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า